Årets socken får sätta upp skyltar

Nu skall det verkligen synas att Ardre socken, dit även Ljugarn hör, blivit årets socken 2008. Ardre har fått länsstyrelsen tillstånd att sätta upp skyltar längs flera vägar där det står: ”Ardre/Ljugarn - årets socken”.

Enligt länsstyrelsen utgör skyltarna inte ett störande inslag i landskapsbilden och kan alltså tillåtas och dessutom motiverar ändåmålet med skyltarna att de ska få sättas upp.

Skyltarna med årets socken skall dock placeras minst tre till fem meter från vägkanten och de får bara finnas uppsatta under det här året, 2008.