Förslag på sommarjobb för ungdomar

Skapa sommarjobb åt ungdomar i åldern 16-20 år inom vård och omsorg för äldre och handikappade. Det föreslår en kvinna på norra Gotland i ett medborgarförslag till kommunen.

Kvinnan tycker att ungdomar verkligen är i behov sommarjobb och att Gotlands kommun behöver rekrytera ny vårdpersonal i stor omfattning den närmaste tio åren, eftersom många går i pension.

”Låt de ungdomar som vill prova på arbete inom vård och omsorg göra det så kommer många av dem att välja yrket” tror kvinnan i sitt medborgarförslag.