Björkhaga

Camping får handikappbrygga

Björkhaga camping i Sanda får tillstånd att anlägga en handikappanpassad badbrygga och en handikappanpassad stig som leder till bryggan.

Länsstyrelsen ger därmed dispens från de strandskyddsbestämmelser som gäller för området, eftersom inga kända naturvärden finns på den aktuella platsen.

Badbryggan, 15 meter ut i havet, är tänkt att fungera som brygga både för allmänheten och för stugbyns gäster och den skall vara utformad så att rörelsehindrade skall kunna ta sig ut i vattnet via en ramp.

Till bryggan skall en handikappanpassad stig anläggas som underlättar för rullstolar och rullatorer.