Tomtpriserna höjs i Visby

Kommunfullmäktige har i dag beslutat höja priset för småhustomter på Terra Nova och Södra Vi i Visby, som ligger mellan Allégatan och Follingboväg.

Tomtpriserna sätts nu till 250 000 kronor.

På Södra Vi vill kommunen dessutom ta ut en avgift på ytterligare 100 kronor per kvadratmeter.