Kommunfullmäktige

Förslag på närproducerade livsmedel

Gotlands kommun borde se till att det blev mer närproducerade livsmedel i de kommunala köken, tycker vänsterns Brittis Bentzler i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c).

Det skulle kunna ske genom att kommunen beslutar om en upphandlingsmodell som gynnar närproducerade livsmedel, till exempel genom att gräva att bröd ska vara bakat samma dag som det levereras, föreslår Bentzler som vill veta om Eva Nypelius är beredd att ta initiativ till en sådan upphandlingsmodell.

I en annan motion föreslår miljöpartiets Stefaan De Maecker att kommunens upphandling ska underlätta anbud på närodlad eko-potatis.