Hus på Galgberget kan bli för höga

Länsstyrelsen på Gotland tycker att de planerade husen på Galgberget i Visby blir för höga. Enligt länsstyrelsen är det viktigt att de nya flerfamiljshusen inte ändrar intrycket av den medeltida galgen, världsarvet och riksintresset.

Därför vill länsstyrelsen först se ett fotomontafge där husen placerats in, innan den kan ta ställning till byggplanerna.

Men redan nu anser länsstyrelsen att ett fyra våningar högt punkthus är på gränsen till vad som kan tillåtas och tycker därför att husens höjd ska sänkas.