Riksdagsfråga

Kulturministern ändrar inte kulturbidrag

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) har inga planer på att ändra Kulturrådets bidrag till länsmusiken i landet. Det sa kulturministern i en interpellationsdebatt i riksdagen sent på tisdagen.

Hon sa också att hon utgår från att Kulturrådet gjort en väl avvägd bidragsbedömning och påpekade att det är kommunerna som har huvudansvaret för de regionala institutionerna.

Det var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Berit Högman som ställt frågan till kulturministern och ifrågasatt det rimliga i att göra stora förändringar i bidragen, utan att det föregicks av en politisk debatt.