Trist grönområde i Visby

Det ska göras en förstudie om en uppsnyggning och en bättre ordning i grönområdet vid Broväg och öster om Neptungatan i Visby.

En visbybo hade skrivit ett medborgarförslag där hon tyckte att det ser ut som att Visby slutar vid Neptungatan. Men eftersom många rör sig i området österut med skola och arbetsplatser, behövs en säkrare och snyggare miljö med cykel- och gångbanor, istället för leriga vägrenar.

Tekniska förvaltningen håller med och vill att tekniska nämnden beslutar om en förstudie av Broväg.