Slite

Kostnader kan knäcka hamnavtal

Om kostnaderna för ombyggnaden av Slite hamn blir för höga kan samarbetet mellan Gotlands kommun och det rysktyska bolaget Nord Stream brytas.

Kontraktet med Nord Stream innehåller ett så kallat takbelopp. Om priserna i upphandlingen av muddring och kajanläggningen i Slite hamn överstiger beloppet, kan samarbetet avbrytas. Hur högt takbeloppet är är hemligt under den pågående upphandlingen, men anbuden ska vara inne senast 10 mars.

Nord Stream vill att Slite hamn ska göras i ordning så att bolaget kan använda hamnen i arbetet med gasledningen.

Tekniska nämnden godkände avtalet med Nord Stream i höstas, men länsrätten rev sen upp beslutet.