Biblioteket öns största besöksmål

Almedalsbiblioteket i Visby är Gotlands största besöksmål. Under förra året besöktes länsbiblioteket av 325 000 personer.

När kultur- och fritidsnämnden i dag summerade 2007 noterades också ett överskott på 1,6 miljoner kronor.

I år väntas flera stora investeringsbeslut som bland annat handlar om nytt badhus i Visby, arenahall och kulturhus.

De som arbetar inom förvaltningen var också övervägande positiva, både när det gäller inflytande och trivsel. Däremot anses flytten av förvaltningen till Roma fortfarande som ett arbetsmiljöproblem.