Klart när ny sophämtning införs

På onsdagen bestämdes hur det nya sophämtningssystemet, som började gälla på södra Gotland vid årsskiftet, ska fortsätta införas.

I maj införs systemet i Hemseområdet och socknarna från Eksta upp till Östergarn. I juni införs det längs västra kusten upp till Tofta.

Sophämtningssystemet innebär att soporna sorteras i kompost och brännbart och att alla sopor vägs vid hämtningen.

Här införs det nya sophämtningssytemet:

Maj 2008: Silte, Sproge, Hemse, Fardhem, Levide, Gerum, Linde, Burs, Stånga, Lye, Etelhem, Ardre, Gammelgarn, Östergarn

Juni 2008: Eksta, Fröjel, Klinte, Sanda, Västergarn, Eskelhem, Tofta.