Ingen försäljning av Klintevallen

Det blir ingen försäljning av sport- och friidrottsanläggningen Klintevallen i Klintehamn. Kommunen kommer tillsammans med Klintehamns IF att ta fram ett hyres- eller arrendekontrakt för Klintevallen.

En försäljning hade inneburit att kommunen på sikt hade kunnat tappa kontrollen över vad som händer med Klintevallen, ansåg politikerna.

Klintevallen ligger i centrala Klintehamn och där finns redan en byggnad som ägs av Klintehamns IK.