Kustbevakningen förstärker flottan

Kustbevakningens modernaste fartyg KBV 001 har nu sjösatts vid varvet i Rumänien. Fartyg nummer två heter KBV 002 och ska placeras i Slite i maj nästa år.

Det är sammanalagt tre nya fartyg som håller på att byggas och de ingår i Kustbevakningens satsning på bättre beredskap i Östersjön med ökande transporter av olja och kemikalier, hotade fiskbestånd och utökat internationellt samarbete.

De nya kombinationsfartygen kommer att klara att ta hand om större mängder olja, nödbogsering och brandbekämpning till sjöss.

Fartygen ska klara att koppla och hålla ett tankfartyg på 150 000 ton i storm.

Ombord finns tre däcksbåtar, en ledningscentral för räddningsoperationer, sjukhytt, förhörsrum, verkstäder, ett laboratorium och goda möjligheter att ta med extra personer ombord.

Besättningen är normalt på 15 personer men det finns plats för 44 personer ombord.