Ersättning till försenade bussresenärer

Från och med den första april kommer Gotlands kommun att lämna ersättning till passagerare som drabbas av förseningar i kollektivtrafiken.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c), räknar dock med att det inte ska kosta kommunen några större summor.
Om bussen är så försenad att man kommer mer än 20 minuter sent till resmålet ska passageraren kunna få upp till 200 kronor i ersättning, för att man tvingats ta taxi eller annan bil.

Däremot kommer kommunen inte att betala ersättning för färje- eller flygbiljetter, missade läkarbesök, evenemangsbiljetter eller för förlorad inkomst.

Ansökan om ersättning måste lämnas in inom tio dagar efter förseningen.

Beslutet om resegaranti innebär att Gotlands kommun kommer att följa lagen. För ett år sedan infördes lagstiftning om att det ska finnas ett tydligt ersättningssystem för passagerare som drabbas av att bussen inte kommer i tid.