Kryssningskaj kan bli klar om fem år

En ny kryssningskaj i Visby kommer att vara klar först 2012-2013 och kosta 135 miljoner kronor. Det visar den förstudie som gjorts av tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden i kommunen vill nu  ha en halv miljon kronor från kommunstyrelsen för en förprojektering av kajen.

Kryssningskajen ska ligga utanför norra vågbrytaren och kunna ta emot uppemot 330 meter långa fartyg.

De senaste åren har antalet kryssningsbesök till Visby minskat, eftersom fartygen blir allt större och har svårt att lägga till. 2007 var antalet kryssningsbesök nere i 80, men målet är att anlöpen åter ska bli runt 150, varav 60 procent ska gå in i hamn.