Boulespelarna vill ha sänkt hyra

Boulespelarna i Visby vill ha sänkt årshyra från 50 000 kronor till 5 000 kronor i den oisolerade plåthall på P 18-området där de nu håller till.

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver klubbens ordförande Kjell Wollbo att det är omöjligt för spelarna att bekosta isolering av hallen, eftersom de inte vet hur länge de får vara kvar.

Om hyran sänks kan spelarna använda mellanskillnaden till materialinköp och göra isoleringsarbetet av hallen själva.