Nytt djurbolag planeras

Scan och Swedish Meats planerar ett gemensamt bolag, Svenska Djur AB. Avsikten är att försöka trygga svensk köttproduktion och marknadsmässiga priser.

Tanken är att det nya bolaget ska ägas av Scan AB och Swedish Meats ekonomiska förförening med en fördelning av 50 procent var av aktierna.

Bolaget skulle få inflytande över alla leverantörsfrågor och tar över Scans inköpsfunktion av slaktdjur, livdjursförmedling, rådgivning och kontraktsskrivning etc. Dessutom skall bolaget offensivt arbeta för en ökad djurproduktion i Sverige.

- Genom ”Svenska Djur” får leverantörerna större insyn och påverkan i leverantörsnära frågor och vi bibehåller den samlade kraften i föreningen. Vi skapar också ett stabilt och lönsamt läge för våra lantbruksföretag, i samarbete med Scan, som är den största aktören, säger Swedish Meats ordförande Lars Hultström i ett pressmeddelande.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 300 medarbetare.

Swedish Meats är en ekonomisk förening med 20 500 djurproducenter som medlemmar. Swedish Meats marknadsandel uppgår för nöt till 57 procent, för gris till 69 procent och för lamm till 73 procent. Föreningen är näst störste ägare i HKScan.