Banvall behöver rustas upp

Två Hemsebor föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp gamla järnvägsbanken mellan Hemse och Alva.

Idag använder bland annat motionärer och barnfamiljer järnvägsbanken, men eftersom den är i dåligt skick väljer de ibland väg 142 i stället och då ökar risken för olyckor, skriver de båda Hemseborna som motivering till sitt förslag.