Ny mc-tävling på skjutfältet

Gotlands motorcykelförbund får tillstånd att ha ett arrangemang för motorcyklar på Tofta skjutfält i april.

Formen kallas för trial, en teknikgren där motorcyklarna körs i gånghastighet, så länsstyrelsen bedömer att slitaget på naturen blir minimalt.

Motorcykelarrangemanget på Tofta skjutfält i april väntas locka omkring 15 deltagare.