Strömlösa kunder ersätts

Stormen under natten mot lördagen ställde till stora problem för elnätet på Gotland. Som mest var drygt 6 000 kunder utan ström. De kraftiga stormbyarna medförde att stort antal träd föll över elledningarna med avbrott som följd.

Stormen drabbade framförallt mellersta och södra Gotland. Hårdast drabbade var stråken från Gnisvärd till Östergarn och från Klintehamn till Ljugarn.

Mängden träd som blåst ned har gjort att det tagit tid att lokalisera felen, säger Anders Öberg, nätchef på GEAB i ett pressmeddelande.

Geab har haft all tillgänglig personal ute under natten och igår och på kvällen hade alla kunder fått tillbaka strömmen.

Ett antal kunder har haft avbrott längre än 12 timmar vilket gör att de kommer att få en avbrottsersättning på minst 900 kr.