Ansöker om ökad kalkbrytning

Bolaget Svenska Mineral har nu lämnat en ansökan om ökad kalkstensbrytning vid Stucks i Bunge. Det handlar om en årlig brytning av två miljoner ton kalksten under sammanlagt 15 år.

Området gränsar till naturområdena Ojnareskogen och Bäste träsk. Men den bedömning som företaget gör är att naturområdena inte kommer att påverkas.

Det yt- och grundvatten som påverkas kommer att ledas tillbaka och företaget vill provpumpa under ett år för att vara säker på att grundvattnet i området inte påverkas av stenbrytningen. Här bryter Svenska Mineral sin kalksten i dag men vill nu öka brytningen väsentligt. Det kommer bland annat att innebära ökad användning av hamnen vid Strå, större gruvtruckar och en ny krossanläggning. Skulle miljödomstolen säga nej till kalkbrytningen innebär det att Svenska Mineral helt slutar bryta kalksten. Enligt företaget kommer det i sin tur att innebära att arbetstillfällen går förlorade men framförallt stora problem för landets järn- och stålindustri.

Det är alltså miljödomstolen i Stockholm som nu ska pröva bolagets ansökan om kalktäkt vid Stucks i Bunge.