Rekordöverskott för Arla Foods

Arla Foods redovisar ett överskott på 1,2 miljarder kronor för 2007.

-Aldrig tidigare har vi upplevt ett så turbulent år med så ovanliga svängningar i mjölkpriserna på världsmarknaden, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Årsresultatet innebär att Arla Foods i genomsnitt genererat 307 öre per kilo mjölk som medlemmarna levererat till företaget. För 2006 var beloppet 281 öre.

Det är Arla Foods representantskap som beslutar hur resultatet ska fördelas. Representantskapet möts den 28-29 februari 2008 i Halmstad och då ska det slutliga årsresultatet fastställas och godkännas.