Alla barn får inte rätt undervisning

Det finns barn på Gotland som inte får den modermålsundervisning de har rätt till i skolan.

Gotlands kommun har under det pågående läsåret inte lyckats hitta lärare i kurdiska eller romani, trots att det finns finns elever som behöver den undervisningen, säger Gunnar Wallquist, som är Gotlands kommuns modersmålssamordnare.

Om det finns minst fem elever i en kommun som vill ha modersmålsundervisning i ett språk, så är kommunen skyldig att ordna det. När det gäller minoritetsspråken, som har starkare skydd i lagen, till exempel romani, räcker det med att bara en elev vill ha den undervisningen.

Men det är inte bara Gotland som haft svårt att hitta lämpliga modersmålslärare - tre av fyra av landets kommuner har haft samma problem, visar en undersökning som Sveriges Radio har låtit göra.

160 barn på Gotland har idag modersmålsundersvisning i skolan och förskolan, den största språkgruppen är arabiska, men det finns till exempel också thai, spanska, somaliska, tyska, ryska och rumänska. Men ytterligare tiotalet elever skulle alltså kunna få den undervisning de har rätt till om kommunen lyckades hitta fler lämpliga lärare.

Även om det kan tyckas vara få så kommer behovet knappast att minska i takt med att Gotland bland annat beslutat att ta emot fler flyktingar och Gunnar Wallquist tror att det måste skjutas till mer pengar om kommunen ska klara modersmålsundervisningen i framtiden.