Ökad biltäthet senaste året

Vid årsskiftet fanns det på Gotland 558 personbilar per 1000 invånare. Jämfört med för ett år sedan har personbilstätheten ökat med 6 bilar per 1 000 invånare.

Gotland är det län som har störst antal bilar per 1000 invånare, fast räknar man kommun för kommun hamnar Gotland runt 35:e plats.


Kommuner med högst respektive lägst antal personbilar
i trafik per 1 000 invånare vid årsskiftet 2007/2008. Antal per 1 000 invånare - Antal:

Solna 702 - 44 634 (den höga siffran beror på en hög andel - 65% - juridiskt ägda bilar)
Malung 632 - 6 582
Älvdalen 631 - 4 651
Torsby 608 - 7 838
Laholm 597 - 13 837
---------
Gotland 558 - 31 876
---------
Sundbyberg 299 - 10 438
Botkyrka 326 - 25 676
Göteborg 357 - 175 982
Huddinge 362 - 33 051
Haninge 368 - 27 044