Belönas för miljöförbättringar

Fyra av tekniska förvaltningens medarbetare har belönats för olika arbetsmiljöförbättringar. Bland förslagen belönades en mobil öppningsutrustning för containrar. En kärlfångare för sopbilar. Och information om teknisk service.

Bertil Annas, före detta maskinreparatör i mekaniska verkstaden numera pensionär, och Kalle Kristiansson, verkstadschef, uppmärksammades för att ha konstruerat en kärlfångare. De hittade på lösningen när det var problem med tömningsanordningen för en ny sopbil.

Samme Bertil Annas och Kalle Kristiansson, tillsammans med Jörgen Hellström, maskinreparatör i mekaniska verkstaden, skapade en containeröppnare. De konstruerade en mobil öppningsutrustning som monterades på en elmoped. Med hjälp av utrustningen kan de tunga containerlocken på återvinningscentralen i Visby öppnas snabbt och säkert.

Lennart Eklund, parkarbetare på parkavdelningen, har gjort ett utkast till en informationsbroschyr om teknisk service. Alla belönades med pengar, blommor och diplom.

Förslagsverksamheten har funnits länge inom tekniska förvaltningen, en verksamhet som går ut på att medarbetarna ska komma på olika saker på förbättrar arbetet inom förvaltningen och gärna inom arbetsmiljöområdet.