Cancervaccin till alla flickor

Socialstyrelsen har i dag beslutat att vaccin mot livmoderhalscancer ska ingå i det allmänna barnvaccineringen.

Socialstyrelsen föreslår att flickor i årskurs fem och sex ska vaccineras. Förslaget ska nu ut på remiss. Först när svaren har kommit in är det möjligt att säga något om hur lång tid det kan ta innan vaccineringen inleds.

De nya vaccinerna mot infektioner med humant papillomvirus, Gardasil och Cervarix, är mycket lovande och kan sannolikt förebygga många fall av livmoderhalscancer. Det slog Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fast i en expertrapport för några veckor sedan. Rapporten pekade dock på att det finns stor osäkerhet kring effekterna av en allmän vaccinering. Till exempel kan överdrivna förväntningar på vaccinets skydd leda till att fler kvinnor har oskyddat sex, eller till att färre kvinnor går på regelbundna cellprovtagningar. Detta vore ödesdigert eftersom det är i dessa kontroller som cellförändringar kan upptäckas i tid.

Det är svårt att säga om kostnaden för samhället, som beräknas till cirka 200 miljoner kronor årligen, nu går att motivera, skrev SBU också.

Många andra länder är i färd med att ta ställning till införandet av HPV-vaccination och några har redan gjort det. I USA vaccineras exempelvis flickor i 11-12-årsåldern, följt av en andra dos efter två månader och en tredje efter sex månader. I Australien vaccineras flickor i 12-13-årsåldern. Österrike vaccinerar både flickor och pojkar 9-15 år, samt kvinnor 16-26 år, medan Italien har beslutat att vaccinera flickor vid 12 års ålder från och med i år.

I Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland finns möjlighet att få ersättning för vaccinationskostnaden via vissa försäkringsbolag.

Det uppger TT.

Livmoderhalscancer uppkommer på grund av en infektion med humant papillomvirus (HPV) som smittar sexuellt. Det finns mer än 100 olika HPV-typer varav 18 förmodligen innebär hög risk för cancerutveckling. Själva infektionen ger oftast inga symtom men cellerna kan påverkas så att de efter lång tid, ofta mer än 20 år, bildar en tumör. Cellförändringarna upptäcks i gynekologiska tester.Vaccinerna Gardasil och Cervarix är riktade mot två av virustyperna, HPV 16 och HPV 18. Det är egentligen inte korrekt att kalla dem vacciner mot cancer.Livmoderhalscancer drabbar årligen cirka 450 kvinnor i Sverige och cirka 150 dör i sjukdomen varje år.

Källa: SBU