Nye domprosten tillträder första mars

Den första mars tillträder Mats Hermansson tjänsten som domprost i Visby. Han flyttade till Gotland redan i höstas och har sedan dess jobbat inom domkyrkoförvaltningen.

Mats Hermansson har tidigare arbetat som församlingspräst i Nikolai församling i Örebro.

Han har även suttit i Svenska kyrkans missionsstyrelse.

Mats Hermansson efterträder Ove Lundin som gått i pension.