Betongvärn klassas som fornlämningar

Militära värn längs den gotländska kusten - dels norr om Visby mot Brucebo och dels längs Ekstakusten - klassas nu som fornlämningar och skall därmed ha samma status som den medeltida ringmuren i Visby.

Betongvärnen från andra världskriget började plockas bort i mitten av 1990-talet, men då beslutades att en del av dem skulle bli fornlämningar.

Det gör dem till de yngsta fornlämningarna i landet och de får samma status som andra fornminnen som kastaler, fornborgar och ringmuren.

De representerar den senaste delen av försvarsanläggningarna längs kusterna, säger byggnadsantikvarie Tor Sundberg.

Han tror att betongvärnen kommer att stå sig bra de kommande femhundra åren, men det krävs en undersökning av vilket skick de är i, för att de inte ska börja förfalla.