Fler utländska elever i högskolan

Allt fler utländska studenter läser på högskola i Sverige, vilket  märks också i Visby. Här finns cirka 300 utländska studenter som läser Vindkraft, arkeologi och företagsekonomi både som distansstudenter och här på Campus i Visby.

Enligt högskolans internationella samordnare Suk-hi Cho är en tredjedel av Campusstudenterna i Visby vuxenstuderande som ofta har familj.

Drygt hälften av Högskolan på Gotlands 2 200 elever läser på distans.