Gotländska ärver aktieägare

Under ungefär ett års tid har en den gotländska släktforskaren, Mats Ekedahl, på uppdrag av Borgholms kommun, letat fram släktingar till nio avlidna aktieägare i det kommunala energibolaget Borgholms energi på Öland.

Arvingarna har spridit sig ut i världen, men det visade sig att en bor på mellersta Gotland. En kvinna i 50-års åldern som äger en niondel av en aktie.

När energibolaget bildades 1922 i Borgholm så ägdes det till 70 procent av privatpersoner i Borgholm och till 30 procent av Borgolms stad.

Men på 1960 och 70-talet löste Borgholms kommun in alla aktier utom nio. Man hittade nämligen inte ägarna till dem.

Men vid förra årets bolagsstämma fick Benny Wennberg i uppdrag av kommunen att leta rätt på de här personerna. Han kom då i kontakt med den gotländska släktforskaren Mats Ekedahl som nu har lyckats få fram en lista på de 60 arvingar som är i livet. Och en av dom är alltså bosatt på Gotland.

- Troligtvis är det inte många av de här personerna som vet om det här än men de kommer nu under våren att få ett brev från oss, säger Benny Wennberg.

Någon storkova kommer arvingarna dock inte att tjäna på det här, omkring 100 000 kronor i aktieutdelning ska delas på de 60.

Om Borgholms kommun kommer att vilja lösa ut de här sista aktierna återstår att se, men de utgör bara omkring två procent av bolaget, säger Benny Wennberg, så i praktiken spelar det ju ingen roll.

Men han är i alla fall glad att det är uppklarat.

- Det här har varit ett frågetecken som har hängt i luften i ett antal år. Men nu vet vi hur det är så det känns positivt.