Många miljöfördelar med myrmark

Om öns våtmarker återskapas skulle en stor del av de näringsämnen som läcker från öns åkrar kunna tas om hand. Det säger naturvårdaren Magnus Martinsson som kartlägger öns gamla myrmarker på uppdrag av länsstyrelsen.

Om vattnet bromas upp på sin väg genom landskapet mot havet så skulle det också kunna höja grundvattennivån på Gotland.

Dessutom minskar myrodlingarnas kraftiga påverkan på växthuseffekten.

Men enligt Lennart Lingvall som arbetar med lantbruksfrågor på länsstyrelsen skulle ett återskapande av myrmarker äventyra både öns mejeri och slakteri eftersom det odlas mycket foder till mjölkkor på myrmarker.