Hembesök hos äldre kan ge trygghet

Hembesök hos gotländska 80-åringar i förebyggande syfte kan ge större trygghet och livskvalitet.

Var femte person i den här åldersgruppen har stöd och hjälp av äldreomsorgen, enligt social- och omsorgsförvaltningen.

Just nu pågår en studie av äldres hälsa i ett projekt som kommunen driver. Syftet är att öka den enskildes trygghet, förebygga fallskador och informera om äldreomsorg, primärvård och även frivilligorganisationernas arbete.

Projektet skall därefter ge underlag för beslut om förebyggande hemsbesök skall ske regelbundet och hur besöken i så fall skall utformas.