För stora skillnader i autismvården

Det är stora skillnader i kvalitet mellan kommunens dagliga verksamheter för personer med autism. Det anser länsstyrelsen efter att ha gjort en tillsyn.

Personalens engagemang och intresse är stort, men i vissa av verksamheterna saknas förutsättningar för dem att göra sitt arbete på ett fullgott sätt.

Nu ställer länsstyrelsen en rad krav på att social- och omsorgsnämnden rättar till de brister som finns främst vid Odvalds i Klintehamn och Storgatan i Hemse och lämnar ett yttrande om vilka åtgärder som kommer att göras, senast den 15 juni.