Stöd från EU

Över 200 gårdar skall kontrolleras

Länsstyrelsen kommer att kontrollera fler gårdar som får EU-stöd i form av gårdsstöd eller miljöstöd i år jämfört med tidigare.

Förra året fick 140 gårdar kontrollbesök, i år kontrolleras 210 gårdar.

Skälet till att kontrollerna blir fler är bland annat att många tagit upp felaktig mark som betesmark.

Vid tidigare kontroller har länsstyrelsen hittat betesmarker som vuxit igen för mycket, och betesmarker som inte betats alls under året. I sådana fall riskerar lantbrukaren att få avdrag på EU-stödet.