Ny rapport visar

Inte oroliga för att drabbas av brott

Gotlänningar känner sig inte oroliga för att själva drabbas av brott, däremot att närstående ska göra det.

Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet publicerar i dag oroar sig åtta procent av gotlänningarna mycket eller ganska ofta för att råka ut för inbrott eller bli misshandlade.

Däremot är 25 procent oroade för att närstående ska råka ut för brott.