Minor i vägen för gasledningen

Minst tio minor har hittats på den rutt där den planerade gasledningen ska dras i Östersjön. Ytterligare ett tiotal objekt som kan vara minor utreds.

Minorna är kvar sedan andra världskriget, när tiotusentals minor sänktes i Finska viken.

Det rysktyska bolaget Nordstream, som ska bygga gasledningen, har bett Finland om hjälp med att röja minorna som ligger på internationellt vatten.