Gotland kan få representant i EU

I höst ska kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag om Gotland ska ha en egen representant i EU. Gotland är idag den enda regionen i Sverige som inte har representation i Bryssel.

- Det händer så mycket på EU-nivå att vi behöver ha kontakter direkt, säger Ulla Pettersson, som arbetar med EU-frågor på kommunen.

Tidigare ingick Gotland i ett samarbete med de så kallade B7 länderna, de sju största öarna i Östersjön, som hade en gemensam representant.

Sedan några år tillbaka har det samarbetet upphört och Gotland under den här perioden stått utan representant i Bryssel.

Det har i sin tur inneburit att kommunen har haft svårare att bevaka EU-frågor som rör Gotland. Men nu finns alltså ett förslag om en egen representation i EU.