JO kritiserar försäkringskassan

Justitieombudsmannen JO kritiserar försäkringskassans kontor på Gotland för att handläggningstiden av ett föräldrapenningsärende varit för lång.

Utredningen av ett föräldrapenningärende pågick ett helt år och när den berörda begärde omprövning av sitt ärende, så tog det fyra månader. En så lång handläggningstid är inte acceptabel, konstaterar JO.