Tidigare fiskestopp på Gotland

Från och med i morgon, den första mars, är det förbjudet att fiska gädda och abborre på Gotland.

Tidigare har fredningstiden börjat den första april, men nu har den förlängts med en månad, eftersom länsstyrelsen under många år har sett att det har varit problem för de sötvattenlevande fiskarterna.

Orsaken till problemen är troligen förändringarna i Östersjön. Torsken har minskat, skarpsill och strömming ökar och de konkurrerar med sötvattenfiskar som gädda och abborre om födan.