Oroar sig för motionsspårens framtid

Är de som springer och promenerar mindre betydelsefulla än de som ägnar sig åt lagsporter och inomhusaktivitet? Den frågan ställer en Visbybo i ett brev till kommunalråden Eva Nypelius och Lars Thomsson, och till projektet Dialog hela Visby.

Visbybon är orolig för att motionsspåren vid Visborgsområdet ska försvinna när ett idrottscentrum byggs där. Man ska vara rädd om det som är unikt gotländskt och till det hör den gotländska naturen, skriver hon och påpekar att det även gäller Hällarna i södra Visby.