Bättre gränskontroll genom Gotsam

Myndighetssamarbetet Gotsam har utvecklat ett sätt för öns myndigheter att samarbeta när det gäller gränskontrollen.

Istället för att till exempel både polis och kustbevakning åker till en hamn för att kontrollera fartyg och personer från främmande länder, kan de se i sina datorer på en gemensam karta om andra myndigheter redan varit där och gjort kontrollen.

Gotsam-projektet är nu inne på sitt sjunde och sista år och det här är en av de positiva effekter som lyfts fram den årliga rapporten till regeringen.