Minoritet bofasta på Sudret och Fårö

En stor del av dem som har fastigheter på Storsudret eller på Fårö har sitt riktiga hem någon annanstans och är bara fritidsboende.

En genomgång som Gotlands Allehanda har gjort visar att två tredjedelar av dem som har fastigheter på Storsudret har sin hemadress på annat håll. På Fårö är det tre av fyra fastighetsägare som inte är skrivna där utan bor någon annanstans.