slite hamn

Orimligt dyrt med elektriska kranar

Att använda elektriska kranar när rören till gasledningen lossas och lastas i Slite hamn blir orimligt dyrt och dessutom minskar det inte bullret. Det skriver Gotlands kommun i sin komplettering av ansökan om hamnverksamhet i Slite.

Ombyggnaden i Slite hamn som behöver bland annat göras om Nord Stream ska använda hamnen för bygget av gasledningen genom Östersjön. I kompletteringen till Miljödomstolen bemöter kommunen synpunkter från Fiskeriverket, Sjöfartsverket, länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I sin komplettering av ansökan om hamnverksamhet i Slite skriver Gotlands kommun att det blir orimligt dyrt att använda elektriska kranar när rören till gasledningen lossas och lastas och dessutom minskar det inte bullret.

Det var kommunens egen miljö- och hälssoskyddsnämnd som ville veta om det går att minska buller och utsläpp i Slite hamn med en elkran och att även ansluta fartyg till el på land för att minska deras utsläpp.

Enligt kommunen kostar en elektrisk kran mer än en miljon kronor extra, men bullret blir ändå inte lägre eftersom även truckarna väsnas - och det är inte praktiskt möjligt att skärma av dem.

Att ansluta fartyg som bara ligger 5 timmar i hamn till el på land, anser kommunen inte är motiverat. Andra fartyg kan komma att ligga i hamn upp till 12 timmar, men även där är det osäkert om fartygens elsystem passar ihop med det på land. Men eluttag ska finnas på kajen.

När det gäller bullerstörningar i samhället från hamnen anser kommunen att bara äldreboendet i Slite behöver ljudisoleras, men de överlåter till miljödomstolen att bedöma vilka bostäder som ska få extra isolering mot buller.

När det gäller Nord Streams planerade rör lager i Vikhagen konstaterar kommunen att det inte ingår i tillståndet för hamn-verksamheten.

Ansökan om hamnverksamheten i Slite ligger nu hos Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt för att avgöras.