grötlingbo

Ringvägsbygge avgörs av länsrätten

Länsrätten får bestämma om det får byggas ett nytt hus vid den gamla ringvägen i Grötlingbo.

Först gav byggnadsnämnden byggnadslov, men det överklagades till länsstyrelsen. Där fick de klagande rätt, men även det beslutet överklagades.

Därför vandrar ärendet nu vidare till länsrätten för ny prövning.

De som inte vill tillåta ett nytt hus vid den gamla ringvägen i Grötlingbo hävdar att den tänkta byggplatsen har högt kulturhistoriskt värde och att ett nytt bostadshus där vore olämpligt. De hänvisar bland annat till den medeltida ringvägen som både är av riksintresse och en turistattraktion.