Cementaanställda blir deltidsbrandmän

Anställda vid Cementa i Slite går in och löser bristen på deltidsbrandmän i Slite.

Företaget är positivt till att råda bot på den rådande bristen på deltidsbrandmän och 20 anställda har anmält att de är intresserade av att bli deltidsbrandmän.

Av dem är förhoppningen att 5-6 personer ska kunna utbildas och sen ingå i deltidsbrandkåren i Slite.