Räddningstjänsten

Inga brandmän sägs upp

Räddningstjänsten på Gotland ser ut att klara årets besparingar utan att säga upp anställda.

Detta sen flera brandmän själva valt att sluta. Flera av de anställda har valt att gå i förtida pension. Och därmed behöver alltså inga av de övriga brandmännen sägas upp.