Alby kvarn i Rute rustas

Ägarna till Alby kvarn i Rute har överlåtit rätten till kvarnen på hembygdsföreningen i Rute. Samtidigt har hembygdsföreningen åtagit sig att rusta kvarnen med hjälp av pengar från länsstyrelsen.

Kvarnen ägs fortfarande av markägarna men hembygdsföreningen har rätt att använda och visa kvarnen för besökare.

Hembygdsföreningens rätt till kvarnen gäller i 25 år.