Lågt förtroende för Swedish Meats

De gotländska köttproducenter inom Swedish Meats har gett styrelsen i uppdrag att gå vidare med förslaget att bilda ett nytt inköpsbolag Svenska Djur AB. Vid dagens regionstämma framgick också att förtroendet för Swedish Meats är lågt bland köttproducenterna på Gotland.

Det är Scan och Swedish Meats som planerar ett gemensamt hälftenägda bolag.

Svenska Djur skulle enligt planerna få inflytande över alla leverantörsfrågor och ta över Scans inköpsfunktion av slaktdjur, livdjursförmedling och rådgivning.

Det nya bolaget skulle också få till uppgift att offensivt arbeta för en ökad djurproduktion i Sverige.

Scan skulle i stället koncentrera sig på att förädla och sälja mat.