Överförmyndaren

Missar i kontrollen av nya gode män

Det finns fortfarande stora brister i överförmyndarens verksamhet vid Gotlands kommun. Trots upprepad kritik från JO och nya rutiner missade överförmyndaren att upptäcka att flera gode män på Gotland själva har skulder vid kronofogden, i några fall på över 100 000 kronor.

Barbro Forslund som är handläggare vid överförmyndarexpeditionen säger att de gode männen kontrolleras vid kronofogden och i brottsregistret.

Varför det inte upptäcktes att en del gode män ändå fanns i kronofogdes register har hon inget svar på.

Enligt Lena Söderlund som också är handläggare vid överförmyndarexpeditionen var det för bara några veckor sen som de nya rutinerna att kontrollera alla nya gode män las till, trots att man för över ett år sen beslutade att alla skulle kollas. Och rutinerna ser inte heller likadana ut för alla nya gode män.