Fick för mycket pension utomlands

Försäkringskassans utlandsavdelning i Visby kräver tillbaka hundratusentals kronor i felaktigt utbetald pension.

Försäkringskassans utlandsavdelning i Visby kräver tillbaka drygt 450 000 kronor vardera från en man och en kvinna i Argentina.

Enligt försäkringskassan utvandrade de både redan på 40-talet men har lyckats få svensk ålderspension från mitten av 80-talet fram till 2005.

Återkravet gäller bara ungefär hälften av de pengar som betalats ut felaktigt, resten är preskriberat.

Försäkringskassan kräver också tillbaka drygt 200 000 kronor i felaktigt utbetald sjukersättning från en man som numera bor i Kanada.

Motiveringen är att mannen börjat arbeta utan att meddela försäkringskassan.